servicevoorwaarden

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Yeahomie Technology Limited. In de hele website verwijzen de termen "wij" en "onze" naar luguavae.com. luguavae.combiedt u (de gebruiker) deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die via deze website worden aangeboden, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle hierin vermelde voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen.

Door onze website te bezoeken en/of producten bij ons te kopen, maakt u gebruik van de "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief alle aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlinks. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website, inclusief maar niet beperkt tot browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of contentproviders.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt of bezoekt. Door een deel van de website te openen of te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dient u deze website niet te bezoeken of enige service te gebruiken. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, valt ook onder de servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze servicevoorwaarden te wijzigen, bij te werken of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het controleren van deze pagina op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

Artikel 1 - Voorwaarden voor het gebruik van de online winkel

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft bereikt in uw land/regio van verblijf, of dat u de wettelijke leeftijd heeft bereikt in uw land/regio van verblijf en dat u hebt ingestemd met het gebruik van deze website door uw minderjarige familieleden.

U mag onze producten niet voor enig onwettig of ongeoorloofd doel gebruiken, en u mag bij het gebruik van de service geen wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere schadelijke codes verspreiden.

Elk schenden van enige van deze voorwaarden leidt tot onmiddellijke beƫindiging van uw diensten.

Artikel 2 - Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) mogelijk onversleuteld wordt verzonden en kan omvatten (a) transmissie via verschillende netwerken en (b) wijzigingen in technische vereisten voor het verbinden met netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen enkel deel van de service te kopiƫren, reproduceren, kopiƫren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, of toegang te krijgen tot contactgegevens op de website die de service levert.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor gemak en zullen de voorwaarden niet beperken of anderszins beĆÆnvloeden.

Artikel 3 - Nauwkeurigheid, Volledigheid en Tijdigheid van Informatie

We zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar is gesteld op deze website niet accuraat, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder eerst meer accurate, volledige of tijdige bronnen van informatie te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is voor uw eigen risico.

Deze website kan historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en is uitsluitend bedoeld als referentie. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, maar we zijn niet verplicht om informatie bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website bij te houden.

Artikel 4 - Wijzigingen in Diensten en Prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beƫindiging van de service.

Artikel 5 - Producten of Diensten (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten worden alleen online via deze website aangeboden. De beschikbaarheid van deze producten of diensten kan beperkt zijn en ze kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten in onze winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren op uw computerscherm correct worden weergegeven.

We behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten of diensten aan specifieke personen, geografische gebieden of landen te beperken, maar zijn hier niet toe verplicht. We kunnen dit per geval bekijken. We behouden ons ook het recht voor om de hoeveelheid van elk product of elke dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar wettelijk verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of ontvangen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

Artikel 6 - Nauwkeurigheid van Facturatie en Accountinformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken limieten stellen aan of annuleren van gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via e-mail en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst.

U gaat ermee akkoord om voor alle aankopen die u in onze winkel doet, juiste en volledige factuur- en accountgegevens te verstrekken. U gaat ermee akkoord uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, bij te werken, zodat we transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

Artikel 7 - Optionele Hulpmiddelen

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waar we geen controle over hebben, geen controle over hebben en niet kunnen controleren.

U erkent en stemt ermee in dat we dergelijke tools 'as is' en 'as available' aanbieden zonder enige garantie, verklaringen, voorwaarden of garanties van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van optionele tools die via de site beschikbaar zijn gesteld.

Het gebruik van alle optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig voor uw eigen risico en u moet ervoor zorgen dat u vertrouwd bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools van derden worden geleverd door de relevante derde partij. Eventuele nieuwe functies of tools die in de toekomst aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 - Links naar Derde Partijen

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service worden aangeboden, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites leiden die niet door ons worden beheerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garanties, verklaringen of garanties met betrekking tot, en zijn niet aansprakelijk voor, enige materialen van derden of websites, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees de beleidslijnen en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u enige transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten rechtstreeks worden gericht aan de derde partij.

Artikel 9 - Gebruikersreacties, Feedback en Andere Inzendingen

Als u op ons verzoek bepaalde inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld deelname aan wedstrijden) of zonder ons verzoek creatieve ideeƫn, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk "reacties"), gaat u ermee akkoord dat wij op elk moment, zonder beperking, uw reacties kunnen bewerken, kopiƫren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht (1) reacties vertrouwelijk te houden, (2) te betalen voor reacties, of (3) te reageren op reacties.

We kunnen, maar zijn niet verplicht tot, inhoud die we naar eigen goeddunken als illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of inbreukmakend op de intellectuele eigendomsrechten van een partij beoordelen, bewerken of verwijderen. of deze gebruiksvoorwaarden schenden. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enige rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, publieke of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Verder stemt u ermee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, noch enige computervirussen of andere malware die van invloed kunnen zijn op de werking van de service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent, of ons of derden op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw reacties. U bent als enige verantwoordelijk voor alle reacties die u plaatst en de juistheid ervan. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige reacties die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Artikel 10 - Persoonlijke Gegevens

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens via onze winkel is onderworpen aan ons privacybeleid. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

Artikel 11 - Fouten, Onnauwkeurigheden en Omissies

Soms kan de informatie op onze site of in de service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of om bestellingen te annuleren als informatie in de service of op een gerelateerde website op elk moment onjuist is, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie in de service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum in de service of op een gerelateerde website mag worden geĆÆnterpreteerd als aanduiding dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

Artikel 12 - Verboden gebruik

Naast alle andere verboden zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, verbiedt u om de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) het aanzetten tot of deelname aan enige illegale activiteit; (c) schenden van enige internationale, federale, provinciale of lokale wetten, regels, voorschriften of lokale verordeningen; (d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, lasteren of discrimineren van een derde partij; (f) pesten, mishandelen, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, vernederen, bedreigen of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (g) het uploaden of verzenden van virussen of andere schadelijke codes die daadwerkelijk of mogelijk de werking van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet kunnen verstoren of beĆÆnvloeden; (h) het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phishing, vishing, domeinspoofing, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; (k) het verstoren of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet. Indien u enig verbod uit deze sectie schendt, behouden wij ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beĆ«indigen.

Artikel 13 - Garantie en aansprakelijkheidsbeperking

Wij garanderen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat wij de service te allen tijde kunnen opschorten of beƫindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de service voor uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd (tenzij anders vermeld) worden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" geleverd voor uw gebruik, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendom en niet-inbreuk. In geen geval zullen onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenverlies, besparingenverlies, gegevensverlies, vervangingskosten of enige andere gelijkaardige schade, ongeacht of deze voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of een product of dienst verkregen via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product of dienst, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de service of een product of dienst, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enig product of enige dienst, verzonden, overgebracht of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan.

Artikel 14 - Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, subcontractanten, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en te beschermen tegen eventuele claims of eisen, inclusief redelijke advocatenkosten, die door een derde partij zijn ingediend als gevolg van of voortvloeien uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 15 - Afdwingbaarheid

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft die bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, en heeft dergelijke scheiding geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 16 - Beƫindiging

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die door beide partijen zijn ontstaan vĆ³Ć³r de beĆ«indigingsdatum blijven na beĆ«indiging van deze overeenkomst van kracht. Tenzij u of wij deze overeenkomst beĆ«indigen, blijven deze gebruiksvoorwaarden van kracht. U kunt ons te allen tijde laten weten dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of onze website wilt stoppen om deze gebruiksvoorwaarden te beĆ«indigen. Indien wij naar ons eigen oordeel vaststellen dat u een van de bepalingen of voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft of vermoeden dat u dit niet doet, kunnen wij ook deze overeenkomst te allen tijde beĆ«indigen, zonder voorafgaande kennisgeving, en blijft u nog steeds aansprakelijk voor alle betalingen die verschuldigd zijn tot de beĆ«indigingsdatum en/of kunnen wij uw toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) weigeren.

Artikel 17 - Volledige Overeenkomst

Het niet uitoefenen of handhaven door ons van een recht of bepaling van deze servicevoorwaarden vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze website zijn gepubliceerd of met de dienst zijn verbonden, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de dienst. Zij vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).

Artikel 18 - Toepasselijk Recht

Deze servicevoorwaarden en eventuele aparte overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hong Kong.

Artikel 19 - Wijzigingen in de Servicevoorwaarden

U kunt op elk moment de meest recente versie van de servicevoorwaarden op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment delen van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze servicevoorwaarden vormt acceptatie van die wijzigingen.

Artikel 20 - Contactgegevens

Vragen over de servicevoorwaarden moeten rechtstreeks worden gericht aan service@luguava.com.

YEAHOMIE TECHNOLOGY LIMITED

5050 S SYRACUSE ST,DENVER, CO 80237C